Biblioteka przejmuje pranie lub czyszczenie ubrań.

Biblioteka dokonuje weryfikacji zwróconych ubrań w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu ubrań. Potwierdzenie zwrócenia ubrań w stanie nieuszkodzonym następuje w formie protokołu odbioru sporządzonego przez pracowników Biblioteki. Informacje o wyniku odbioru zwróconych ubrań zostanie zamieszczona w Serwisie na Koncie Użytkownika.

W przypadku zastrzeżeń co do stanu zwróconych ubrań Biblioteka informuje Korzystającego w terminie trzech dni od dokonania odbioru o zauważonych uszkodzenia oraz o kosztach ich naprawy / wymiany. Korzystający jest zobowiązany w terminie trzech dni od poinformowania o kosztach naprawy, wymiany ubrań do uiszczenia wskazanej kwoty.  W przypadku braku uiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie Biblioteka jest uprawniona do pokrycia kosztów naprawy ubrań bądź ich wymiany z kaucji wpłaconej przez korzystającego lub ustanowionej blokady środków na rachunku bankowym.

Ubrania są odbierane bez zastrzeżeń, jeżeli nie posiadają śladów zużycia lub są to ślady użytkowania wskazane w punkcie 5. c.

Zwrot ubrań następuje za pośrednictwem kuriera. W każdej paczce z przesłanym ubraniem znajduje się formularz zwrotny. Po upływie okresu wypożyczenia należy ubranie zapakować do opakowania, przykleić formularz zwrotny oraz nadać wyznaczonemu przez Bibliotekę kurierowi.

Przesyłkę należy nadać w terminie trzech dni od upływu okresu korzystania wynikającego z Pakietu. Koszty przesyłki przez wskazanego przez Bibliotekę kuriera ponosi Biblioteka.

W przypadku opóźnienia w nadaniu przesyłki Korzystający zobowiązuje się pokryć koszty dodatkowego odbioru przesyłki przez kuriera. Niezależnie od obowiązku poniesienia kosztów dodatkowego odbioru przesyłki przez kuriera Korzystający zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia od każdej niezwróconej części ubrania. W przypadku braku uiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie Biblioteka jest uprawniona do pokrycia kosztów dodatkowego odbioru przesyłki oraz kary umownej z kaucji wpłaconej przez korzystającego lub ustanowionej blokady środków na rachunku bankowym.

Niezależnie od pkt 6.d. nienadanie przesyłki w terminie trzech dni od upływu okresu korzystania wskazanemu kurierowi może skutkować zablokowaniem konta Korzystającego, rozwiązaniem umowy z skutkiem natychmiastowym z winy Korzystającego.

Biblioteka informuje, iż nie oddanie ubrań w terminie może wypełniać znamiona przestępstwa przywłaszczenia określonego w art. 284 Kodeksu Karnego

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Akceptuję