Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z strony internetowej: bibliotekaubran.pl oraz warunki wykorzystywania plików Cookies. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies została sporządzona i jest stosowana Biblioteka Ubrań Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łubinowej 1 C / 3, 52-210 Wrocław zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665657 o kapitale zakładowym 5 000,00 zł. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.2016.922) oraz pozostałych właściwych aktów prawnych.


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:


Biblioteka - Biblioteka Ubrań Sp. z o.o.,


Użytkownik - osobę fizyczna mającą co najmniej 18 lat (osoba pełnoletnia) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym i na swoją rzecz, zarejestrowana i posiadająca aktywne konto w Serwisie,


Serwis - strona internetowa bibliotekaubran.pl,


Polityka

prywatności - niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies


Cookies - informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika lub Partnera,


Cookies sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika bądź Partnera do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),


Cookies stałe - pliki Cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika bądź Partnera przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,


Cookies

funkcjonalne - pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.


W przypadku zastosowania innych terminów nie zdefiniowanych w niniejszej Polityce prywatności należy stosować definicje zastosowane w Regulaminie Serwisu.


Administratorem danych osobowych Korzystających, przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Biblioteka Ubrań.


1. Zasady przetwarzania danych osobowych


 1. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu świadczenia usług oraz innych wskazanych niniejszym Polityce.


 1. Przekazywanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne.


 1. Dane Użytkowników Portalu podlegają ochronie stosownie do ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz pozostałych właściwych aktów prawnych.


 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W szczególności może żądać ich uzupełnienia, skorygowania oraz usunięcia posiadanych przez Administratora danych osobowych.


 1. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, Administrator nie ujawnia danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika oraz Partnera podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


 1. Udostępnianie podmiotom trzecim dane osobowe Użytkowników, w zakresie niezbędnym dla wykonania postanowień Regulaminu Serwisu w szczególności w celu świadczenia oferowanych usług.


 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają wyłącznie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych oraz innych informacji w tajemnicy.


 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych osobowych Użytkownika do czasu uregulowania przez Użytkownika zaległości płatniczych wobec Biblioteki Ubrań lub też do czasu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika i ustaleniem jego odpowiedzialności.


2. Zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.


 1. Administrator, w zakresie uzasadnionym niezbędną weryfikacją Użytkownika, może poprosić o podanie w szczególności następujących danych osobowych: 1. Administrator może w dowolnie obranym momencie, poprosić o przesłanie stosownego dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych, o których mowa powyżej, jak również w celu sprawdzenia czy Użytkownik jest osobą spełniającą wymagania do korzystania z usług Biblioteki Ubrań.


3. Zasady wykorzystania plików Cookies


 1. Administrator oświadcza, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są pliki Cookies. Zapisanie Cookies nastąpi za uprzednią zgodą Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na zapisanie Cookies wyklucza korzystanie z Serwisu.


 1. W ramach Portalu stosowane są pliki Cookies sesyjne, stałe oraz funkcjonalne.


 1. Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.


 1. Zawartość Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu.


 1. Administrator przechowuje Cookies na komputerach Użytkowników w celu:


 1. Administrator nie odpowiada za zawartość Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których hiperłącza umieszczone są na stronie Serwisu.


 1. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość zmienić zakres bądź ograniczyć dostęp do plików Cookies w swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.


 1. Użytkownik w każdym czasie może usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej, której używa.


4. Postanowienia końcowe


 1. Użytkownik może skontaktować się w każdym czasie z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych przez Administratora oraz zwrócić się z prośbą o usunięcie ich danych osobowych w całości bądź w określonej części.


 1. Adres korespondencyjny Biblioteki:

Biblioteka Ubrań Sp. z o. o.

ul. Łubinowej 1 C / 3, 52-210 Wrocław

E-mail: hello@bibliotekaubran.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Akceptuję